Skip to content

Culture

Cover Photo by Quoc Nguyen: https://www.pexels.com/photo/turned-off-green-fan-3195267/

රාජපක්ෂවාදය ඉවරයි. “වේරලියද්දවාදය” ඉවර ද?

මහින්ද චින්තනය හෙවත් බයි හෙජමොනිය ඉවරවීමත් එක්ක ඒකට අවශ්‍ය වයිබ් එක හදපු මීඩියා, ආර්ට් ට්‍රෙන්ඩුත් ඉවර වෙයි ද? රාජපක්ෂවාදයට පෙර හිට් වෙච්ච වේරලියද්ද සංස්කෘතියේ ආගමනය පිළිබඳ විශ්ලේෂණයක්.